A munkavédelemi kockázatkezelés sajátosságai

  • Gyula Szabó Óbudai Egyetem
Keywords: Munkahelyi biztonság, kockázatértékelés, munkavédelem

Abstract

A munkahelyi balesetmegelőzés és egészségmegőrzés meghatározó eszköze a kockázatkezelés, és alapfogalma a kockázat. Az elmúlt évtizedekben számos további területen is kialakult kockázatkezelési gyakorlat és módszertan, és megkezdődött ezek összefonódása. Ebben a cikkben először bemutatunk egy kockázatkoncepciót, majd ebben értelmezzük a munkavédelmi kockázatkezelés sajátosságait.

References

[1] MSZ ISO 31000:2018 Kockázatmenedzsment. Irányelvek
[2] Fregan Beatrix: Kockázatelemzés, kockázatértékelés, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2013. ISBN 978-615-5018-98-5
[3] MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010)
[4] Serrat O. (2017) The Five Whys Technique. In: Knowledge Solutions. Springer, Singapore 2017, doi:10.1007/978-981-10-0983-9_32, ISBN 9789811009839, (letöltve: 2019. február 28.)
[5] JAMES REASON (1995): A systems approach to organizational error, Ergonomics, 38:8, 1708-1721, DOI: 10.1080/00140139508925221 (letöltve: 2019. február 28.)
[6] Jerry D. Ramsey, Ergonomic factors in task analysis for consumer product safety, Journal of Occupational Accidents, Volume 7, Issue 2, 1985, Pages 113-123, ISSN 0376-6349, https://doi.org/10.1016/0376-6349(85)90022-7. (letöltve: 2019. február 28.)
[7] Raphael Moura (2017), Michael Beer, Edoardo Patelli, John Lewis, Franz Knoll: Learning from accidents: Interactions between human factors, technology and organisations as a central element to validate risk studies, Safety Science 99 196–214
[8] A Tanács Irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (89/391/EGK)
[9] 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
[10] MSZ ISO 45001:2018 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere. Követelmények alkalmazási útmutatóval
[11] Nemzeti Munkaügyi Hivatal: Segédlet a munkahelyi kockázatértékelés elvégzéséhez, Budapest, 2014 (www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=5877, letöltve: 2019. február 28.)
[12] ECSC-EC-EAEC: Guidance on risk assessment at work, Brussels, 1996. ISBN 92-827-4278-4
[13] Health and Safety Authority: Guidelines on Risk Assessments and Safety Statements, Dublin, 2006
Published
2020-05-15
Section
Work Protection, Ergonomics (Munkavédelem, Ergonómia)