Atomerőművek fizikai védelmi követelményei és együttműködése más területekkel

Szerzők

  • Armand Máté Viplak Hungarian Atomic Energy Authority
  • Tibor Kovács

Kulcsszavak:

nukleáris létesítmény, atomerőmű, védettség, fizikai védelem, biztonsági és védettségi területek kooperációja

Absztrakt

Az atomerőművek működésük, felépítésük és a felhasznált üzemanyag miatt többféle veszélyforrással szemben is sebezhetők és egy esetleges meghibásodás súlyosan veszélyeztetheti a lakosságot és a természetet. Ezen veszélyforrások kezelése a nukleáris ipar három pillérének feladata: biztonság, biztosíték és védelem. A szándékos emberi cselekményekkel szemben a nukleáris védettség és a telephely fizikai védelme áll szemben. A védelmi rendszer kiépítése során a telephelyi adottságokon és védendő objektumokon túl figyelembe kell venni olyan iparági sajátosságokat, mint a többi pillér előírásai, a baleset-elhárítás eljárásai vagy pedig a tervezési alapfenyegetettség. Jelen cikk igyekszik a nukleáris védettség legfontosabb hazai követelményeit és együttműködését a többi területtel bemutatni, illetve felhívni a figyelmet a szakma jövőbeni kihívásaira.

Hivatkozások

[1] International Atomic Energy Agency Power Reactor Information System honlapja
https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx
[2] MVM Paksi Atomerőmű Zrt. honlapja
http://www.atomeromu.hu/hu/Rolunk/Lapok/default.aspx
[3] Paks 2 Zrt honlapján található blokkleírás
http://www.paks2.hu/hu/PaksII/AJovo/az_uj_blokkok/Lapok/default.aspx
[4] Paks 2 Zrt honlapján található cégismertető
http://www.paks2.hu/hu/PaksII/Cegismerteto/Lapok/default.aspx
[5] ISIS Attackers May Have Targeted Nuclear Power Station. Time. 2016. március 25.
http://time.com/4271854/belgium-isis-nuclear-power-station-brussels/
[6] "A" Tételű modul – Környezetgazdálkodás. Szaktudás Kiadó Ház ZRt.
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_kornyezetgazdalkodas1/adatok.html
[7] 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről. 1. melléklet.
[8] 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról. 30. §.
[9] 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 2. § 35.
[10] 190/2011. (IX. 19.) Kormányrendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről.
[11] 190/2011. (IX. 19.) Kormányrendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről. 13. §
[12] FV-5. sz. útmutató. Fizikai védelmi zónák meghatározása. Országos Atomenergia Hivatal (2016)
http://www.haea.gov.hu/web/v3/oahportal.nsf/EDCE03464DB1F17CC1257BE9003EDF35/$FILE/FV-5v2.pdf
[13] Pilat J. F. & Busch N. E. (2015). Routledge Handbook of Nuclear Proliferation and Policy. Routledge. 448
[14] Serious Sabotage. Chameleon Associates. 2014. október 16.
http://chameleonassociates.com/security-screening/
[15] Putting the Axe to the ‘Scram’ Myth. U.S. NRC Blog. 2011. május 17.
https://public-blog.nrc-gateway.gov/2011/05/17/putting-the-axe-to-the-scram-myth/
[16] Office of Safety and Security Coordination honlapja
https://www.iaea.org/about/organizational-structure/department-of-nuclear-safety-and-security/office-of-safety-and-security-coordination
[17] WENRA Fall Plenary Meeting 2018. WENRA. 2018. November 9.
http://www.wenra.org/archives/wenra-fall-plenary-meeting-2018/
[18] 190/2011. (IX. 19.) Kormányrendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről. 6. § (6).
[19] 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
[20] 2006. évi LXXXII. törvény a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
[21] IAEA Safeguards Overview: Comprehensive Safeguards Agreements and Additional Protocols honlapja
https://www.iaea.org/publications/factsheets/iaea-safeguards-overview

##submission.downloads##

Megjelent

2019-06-12

Folyóirat szám

Rovat

Safety Science (Biztonságtudomány)