Feladatmegoldókészség fuzzy szabálybázisú becslése

Szerzők

Kulcsszavak:

fuzzy, feladatmegoldókészség, alaposságigény, relevancia, teljesítményértékelés

Absztrakt

Napjainkban egyre nagyobb teret kapnak az olyan jellegű kutatások, melyek azt vizsgálják, hogy a felsőoktatásból kikerülő hallgatók milyen oktatási módszerek segítségével válhatnak a munkaerőpiaci elvárásoknak mind jobban megfelelő szakemberekké.  A tanulmány egy ilyen kutatás részeként egy mikrokísérlet nyomonkövetése, és kiértékelése fuzzy következtetési rendszer alkalmazásával. A tanulmányban áttekintjük a rendszer bemenetéül szolgáló tárgyi tudást mérő relevancia, és a motiváltságot mérő alaposságigény mutatószámok képzésének módszerét, valamint az alkalmazott fuzzy következtetések definícióit a hallgatói feladatmegoldó-készségre vonatkoztatva. Az eljárás és a defuzzyfikáció során nyert minősítő végeredmények tükrében pedig lehetővé válik az egyes hallgatói teljesítmények objektívebb értékelése.

Hivatkozások

[1] Koncz A., & Johanyák, Zs. Cs., & Pokorádi, L. (2022). Fuzzy rule-based hierarchical overall risk analysis of bat-tery testing laboratories, Proceedings Of The Romanian Academy, Series A, Volume 23, Number 1/2022, 89–97.
[2] Halmai, A. (2011). Mérés és irányítástechnika, Edutus, TAMOP-4.1.2.A/2-10/1, 167.
[3] Tóth-Laufer, E. & Rövid, A. & Takács, M. (2012). Error Calculation of the HOSVD-based Rule Base Reduction in Hierarchical Fuzzy Systems, FUZZY SETS AND SYSTEMS 307 pp. 67-82., 16 p.
[4] Kóczy, L. T., & Tikk, D. (2012). Fuzzy rendszerek, Typotex, ISBN 978-963-2797-09-0
[5] Pokorádi, L. (2016). Modellek a műszaki biztonságtudo-mányban. Gradus, 3(2), 92-100.
[6] Pokorádi, L. (2008). Rendszerek és folyamatok modelle-zése, Campus, ISBN 978-963-9822-06-1, 181-212.
[7] Pokorádi, L. (2013). Rendszertechnika, TERC, ISBN 978-963-9968-71-4
[8] Tóth-Laufer, E. & Takács, M. & J Rudas, I. (2012) Con-junction and Disjunction Operators in Neuro-Fuzzy Risk Calculation Model Simplification, In: Szakal, A (szerk.) 13TH IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COM-PUTATIONAL INTELLIGENCE AND INFORMATICS (CINTI 2012), New York, Amerikai Egyesült Államok : IEEE pp. 195-200. , 6 p.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-11-29

Folyóirat szám

Rovat

Technical Informatics (Műszaki Informatika)