Előrejelzések készítése Fuzzy-Markov alapú idősor-elemzés alapján

Szerzők

Kulcsszavak:

idősor-elemzés, előrejelzés készítés, Markov-lánc, Fuzzy-logika, Fuzzy mátrix-aritmetika, Fuzzy-Markov folyamat

Absztrakt

Az élet, az alkalmazott és egzakt tudományok számos területén találkozunk idősorokkal. E témában az az alapvető kérdés, hogy hogyan lehetséges a megfigyelések során kapott adatsorra egy olyan matematikai modellt felállítani, amely a felhasználó által előírt hibahatáron belül szolgáltatja a megfigyelt adatokat is és amely modell alapján előrejelzéseket lehet adni az idősor további adataira a megfigyeléseket követő néhány időpontjára vonatkozólag. A témakörben számos módszer fellelhető a szakirodalomban. Ebben a cikkben két nagy horderejű matematika elméletnek, a Markov-láncok elméletének és a Fuzzy logikának az egyesítésével kapott modellel, egy speciális Fuzzy-Markov folyamattal fogjuk modellezni az idősort és ennek alapján adunk majd előrejelzést a jövőre nézve.

Hivatkozások

[1] Box, Jenkins, ‘Time Series Analysis, Forecasting and control’, Wiley, 2016.
[2] Lynwood A., Johnson, L.A, Montgomery, D.C, and Gardiner, J.S., Forecasting and Time Series Analysis. 2nd Edition. McGraw-Hill,Inc, 1990.
[3] Box, Jenkins, Reinsel, Ljung: ‘Time Series Analysis’, Springer, 2016.
[4] Guangming: Fuzzy Markov chains based on the fuzzy transition probability, IEEE Chinese Control and Decision Conference, 2014
[5] Avrachenkov, Sanchez: Fuzzy Markov chains, Fuzzy Optimization and Decision Making, 2002
[6] Ross: Stochastic processes, John Wiley and sons, USA, 1996
[7] Karlin - Taylor: An introduction to stochastic modeling, Academic Press, London, 1998
[8] Knill: Probability and Stochastic Processes with Applications, Overseas Press, India, 2006
[9] László, Pokorádi ; Sinan, Kocak ; Edit, Tóth-Laufer: Fuzzy Failure Modes and Effects Analysis Using Summative Defuzzification Methods, ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 18 : 9 pp. 111-126. , 16 p. (2021)
[10] Kóczy, Tikk: Fuzzy rendszerek, Typotex, Budapest, 2001
[11] Paasino-Yurkovich: Fuzzy control, Addison-Wesley, USA, 1998
[12] Meghdadi-Akbarzadeh: Probabilistic Fuzzy Logic and Probabilistic Fuzzy Systems, IEEE International Fuzzy Systems Conference, 2001

##submission.downloads##

Megjelent

2023-11-29

Folyóirat szám

Rovat

Technical Informatics (Műszaki Informatika)