Q-módszertan alkalmazása katasztrófavédelmi gyakorlatok értékeléséhez

Szerzők

  • Jackovics Péter Mr

Kulcsszavak:

q-módszetan, katasztrófavédelem, faktoranalízis, értékelés

Absztrakt

A Q-módszertan alapjait William Stephenson brit fizikus és pszichológus dolgozta ki még 1935-ben, majd az ezt követő évtizedekben publikált számos munkájában a módszert továbbfejlesztette, finomította és részleteiben is kibontotta. A Q-módszertan olyan egzakt, tudományosan jól megalapozott tudományfilozófiai és statisztikai módszertani keret és szemléletmód, amelynek segítségével a különböző egyéni módokon megélt pszichológiai helyzetekhez kapcsolódó szubjektivitás objektív tudományos eszközökkel mennyiségileg megragadható. A Q-módszertan bizonyos értelemben egyesíti a kvalitatív és a kvantitatív kutatási tradíciók erejét.

A Q-módszertannal a katasztrófavédelmi gyakorlat értékelését végezték el, megvizsgálva azt, hogy a szubjektív értékítéletek mellett, eredményesen alkalmazható-e a módszer a gyakorlatok értékelésére, levonhatóak-e belőle tanulságok.

Hivatkozások

[1] Horváth Á.: A szubjektivitás számszerűsítésének lehetősége a Q-módszertan segítségével, 1 p p. www.eco.u-szeged.hu/download.php?docID=40104 (2017. október 13.)
[2] Ásványi K., Marjainé Szerényi Zs., Zsóka Á.: A fenntartható gazdálkodás a lakosság értékrendjében, Lépések 20. évfolyam 2. szám (62), 2015, 4-5 pp
[3] Brown, S. R. [1996]: Q Methodology and Qualitative Research. In: Qualitative Health Research, 6. 4., 561−567 pp
[4] Baker, R., Thompson, C., Mannion R. [2006]: Q Methodology in Health Economics. Journal of Health Services Research and Policy. Vol. 11. No. 1. 38–45. pp
[5] Gulács L.: Gyakorló orvosok egészségnyereség társadalmi elosztásával kapcsolatos attitűdje — a Q-vizsgálat, Statisztikai Szemle, 89. évfolyam 9. szám, 982 pp.
[6] Izsó L., Horváth Á. G.: Szubjektív vélekedés-rendszerek objektív vizsgálatának lehetőségei a Q-módszertan segítségével, Alkalmazott Pszichológia VIII. évfolyam 4. szám (2006) 109-138.
[7] Izsó L.: A Q-módszertan és alkalmazásai, egyetemi előadás - 2017, BME APPI Ergonómia és Pszichológia Tanszék,
[8] 85/2014 BM OKF Intézkedés, Kiképzési Szabályzat, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kiképzési,- továbbképzési tevékenységének szabályozására
[9] Jackovics P, Keresztesy Á., New Civil Protection Elements In The “European Urban Water Aid” project VÉDELEM TUDOMÁNY: KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2:(1) pp. 163-171. (2017)
[10] LAYMAN’S REPORT - IMPROVING, CIVIL PROTECTION RESPONSE, www.euwa2016.org (2017. december 14.)
[11] Van Exel NJA, G de Graaf. Q methodology: A sneak preview. 2005 [available from www.jobvanexel.nl]
[12] Kelly SE, Moher D, Clifford TJ. (2016) Expediting evidence synthesis for healthcare decision-making: exploring attitudes and perceptions towards rapid reviews using Q methodology. PeerJ 4:e2522 https://doi.org/10.7717/peerj.2522

##submission.downloads##

Megjelent

2017-12-24

Folyóirat szám

Rovat

Safety Science (Biztonságtudomány)