Az IT biztonsági programok sikerességére ható szervezeti képességek II.

  • Miklós Kiss MOL
Keywords: kompetencia, felmérés, COBIT, ITIL

Abstract

Nagy változást hozott a 2013. évi L. törvény a magyar közigazgatási szféra számára. Ezen szervezeteknek ezentúl mind a jelenleg üzemeltetett, mind a jövőben kialakításra kerülő rendszerek tekintetében meg kell felelni az új, eddig az állami környezetben nem alkalmazott infor­mációbiztonsági keretrendszernek. Jelen cikk bemutatja mindazon – a szervezet részéről fontos – szempontokat és kompetenciákat, amelyek hatással vannak a törvény által megfogalmazott feladatok végrehajtására, különös tekin­tettel az Európai Uniós források segítségével megvalósuló beruházásokra, valamint összeveti az állami és privát szférát jellemző kompetenciákat.

References

[1] ISACA: COBIT 4.1; ISACA, Rolling Meadows, 2007.,
[2] 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információ¬biz¬ton¬¬¬ságáról,
[3] 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus infor-mációbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biz¬ton¬sági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osz¬tályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről,
[4] Liz Gallacher, Helen Morris: ITIL Foundation Exam Study Guide; John Wiley & sons, London, 2012.,
[5] Kápolnai András: E-business stratégia vállalati felsővezetőknek; Aula, Budapest, 2002.,
[6] Dr. Szabó Lajos: Projekt menedzsment; Pearson Education, Harlow, 2012.,
Published
2018-01-20
Section
Critical Infrastructure and Cyber Protection (Kritikus infrastruktúra)