Kevert iszap előkezelésének hatása a fermentációra

Szerzők

  • Boglárka Tupa
  • Endre Korondi
  • Mónika Bakosné Diószegi

Kulcsszavak:

Kulcsszavak: biogáz, metán, anaerob fermentor, alapanyag előkezelés

Absztrakt

A biogáz üzemek alapanyagainak előkezelése jelentős befolyásoló tényező a biogáz termelésre. Az adott mennyiségű szerves anyagból kitermelt nagyobb mennyiségű biogáz és metán, hatással van az üzemek működési hatékonyságára, gazdasági eredményeire.

Kutatási célunk egy mechanikus aprítóberendezéssel történő előkezelés hatásának vizsgálata a szennyvíztelepi kevert iszapra. A berendezés különböző fordulatszám és recirkulációs beállításai mellett kísérleti úton megállapítottuk az alapanyagból kapott biogáz hozamot, és annak metánmennyiségét. Vizsgáltuk a berendezés egyes paramétereinek változtatásával annak a hozamra tett hatásait. Az eredmények elemzését követően megállapításra kerül az előkezelés legkedvezőbb beállítása.

 

 

Hivatkozások

[1] Dr. Öllős Géza, Dr. Oláh József, Palkó György - Rothasztás szakkönyv
http://docplayer.hu/24804750-Ollos-geza-olah-jozsef-palko-gyorgy-rothasztas-szakkonyv.html
Letöltve: 2016. május 8.
[2] M. Dohanyos, J. Zabranska, P.Jenicek: Enchancement of sludge anaerobic digestion by using of a special thickening centrifuge, pp: 145–153, WaterSCi. Technol. 36 (11) 1997., J. Zabranska; M. Dohanyos; P. Jenicek; J. Kutil.:Disintegration of excess activated sludge-evaluation and experience of full-scale applications, WaterSciTechnol., pp.: 229–236, 53 (12) 2006.
https://www.researchgate.net/publication/229173222_Enhancement_of_sludge_anaerobic_digestion_by_use_of_a_special_thickening_centrifuge
Letöltve: 2017. január 8.
[3] Pécs M.: Feldolgozási műveletek – Sejtfeltárás, BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék oktatási anyag
http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/abet/bioelvalmuveletek/00%20Digitalis%20tananyag/Digit%E1lis%20jegyzet_animaciok%20nelkul.pdf
Letöltve: 2016. május 1.
[4] U. Baier, P. Schmiheiny: Enhanced anaerobic degradation of mechanically disintegrated sludge water., pp.: 137–143, Sci. Technol, 36 (11) 1997.
[5] M. Barjenbruch, O. Kopplow: Enzymatic, mechanical and thermal pretreatment of surplus sludge, pp.: 715–720, Adv. Environ Res, 7 (3) 2013.
[6] Onyece, T.I.: Economicbenefits of low pressure sludge homogenization for waste water treatment plants. New Brunswick, Canada: IWA specialist conferences Moveing forward wastewater biosolids sustainability, 2007.
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsaar/cdlodos/pdf/economicbenefits417.pdf
Letöltve: 2016. március 11.
[7] VDI 4630 – Szerves anyagok fermentálása - A szubsztrátum jellemzése, mintavételezés, lényeges adatok gyűjtése, fermentációs tesztek, Verein Deutcher Ingenieure, Düsseldorf, 2006.
[8] Bakosné Diószegi Mónika: Speciális mechanikus előkezelés hatásának vizsgálata biogáz hozam növelése céljából, Doktori (PhD) értekezés, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2015.
[9] Kormos Klaudia: Kevert, szakaszos biogáz fermentáció vizsgálata, Tudományos Diákköri Dolgozat, Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet, Budapest, 2013
[10] Bai Attila (szerk.): A biogáz, Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., 2007
[11] Drégelyi – Kiss Ágota, Horváth Miklós, Bagi Zoltán: Biogáz gyártás mérési eljárásai, Óbudai Egyetem, Budapest, 2012, ISBN 978-615-5018-51-0

##submission.downloads##

Megjelent

2018-03-12

Folyóirat szám

Rovat

Renewable Energies (Megújuló Energiák)