IT Infrastruktúra Informatikai Biztonsági Aspektusai

  • Attila Albini Budapest
  • Daniel Tokody
  • Jozsef Papp
Keywords: IT infrastruktúra, IT biztonság, szempont, természetes, hatás

Abstract

Az informatikai szolgáltatások fontos paraméterei a megrendelő által igényelt működési paraméterek. E paramétereket az üzletfolytonossági igények határozzák meg. Az igény megállapítása érdekében elemezni kell a szolgáltatások teljes vagy részleges leállásával járó kockázatokat. A szolgáltatás rendellenes működése a fenntarthatóság biztosítását teheti bizonytalanná és az emberi életet is veszélyeztetheti. A rendszer fenyegetettsége a természetes hatásoktól és az emberi elmétől származhat. A természetes hatásokkal szembeni védettség témaköre az informatikai biztonság. Ez a témakör az információ biztonság része és a természeti és a technológiai hatások vizsgálatát tartalmazza. Jelen tanulmány az informatikai infrastruktúra IT biztonsági vizsgálatához tartozó szempontrendszer egy lehetséges előállítási módját taglalja. A metódus filozófiai alapokra épül, ezáltal egységesíti a vizsgálat szempontrendszerét.

References

[1] Dörömbözi, J. (2011). A filozófia alapjai. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN: 9789631964653
[2] Kovács, Z. (2015). Az infokommunikációs rendszerek nemzetbiztonsági kihívásai. Disszertáció, 118-119. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola. http://archiv.uni-nke.hu/feltoltes/uni-nke.hu/konyvtar/digitgy/phd/2015/kovacs_zoltan_2015.pdf
[3] Rajnai, Z., & Ruboczki, E. Sz. (2015). Moving Towards Cloud Security. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 13:(1), 9-14. https://hrcak.srce.hr/file/197342
[4] European Commission (2012). A Roadmap for Advanced Cloud Technologies under H2020. Publications Office of the European Union. http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/cloud-expert-group/roadmap-dec2012-vfinal.pdf
[5] Muha, L., & Krasznay, Cs. (2014). Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése, 7-15. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ISBN:978-615-5491-65-8. http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9975/Teljes%20sz%C3%B6veg%21?sequence=1&isAllowed=y
[6] Muha, L., & Krasznay, Cs. (2014). Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése, 55-59. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ISBN:978-615-5491-65-8
[7] Albini, A. (Unpublished): Theoretical study of Cloud Technologies. Obuda University e-Bulletin. Obuda University.
[8] Albini, A., & Rajnai, Z. (Unpublished). General Architecture of Cloud. The 11th International Conference INTER-ENG, 5-6 October 2017, Petru Maior University of Tirgu-Mures, Romania. Procedia Manufacturing.
[9] Kovács, Z. (2015). Az infokommunikációs rendszerek nemzetbiztonsági kihívásai. Disszertáció, 42-88. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola.
Published
2018-01-20
Section
Safety Science (Biztonságtudomány)