Tavi hulladékaink és a környezetbiztonság

Szerzők

  • Kiss Leizer Géza Károly Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató ZRt. 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Kulcsszavak:

környezetbiztonság, fémhulladék, környezetszennyezés, víz alatti hulladék, környezeti hatás, környezeti biztonságérzet

Absztrakt

Tanulmányom a környezetbiztonság szempontjaiból vizsgálja a Balaton és Velencei-tó eddig feltáratlan víz alatti hulladékaihoz kapcsolódó kérdéseit. A fokozódó és egyre kíméletlenebbé váló felelőtlen természet és környezethasználat rendkívüli módon emelte meg az itt található hulladékok mennyiségét, sok esetben veszélyességét.   Hihetetlen az e tavakban található rejtett hulladékok sokszínűsége, mennyisége, az ezekkel kapcsolatos felelőtlenség, nemtörődömség. Napjainkban a természetes vizekben megjelenő hulladéktömegek egyre erőteljesebben veszélyeztetnek, szennyeznek, ellehetetlenítik az ideális élet- és környezetminőséget.

Még egyetlen tudományos cikk sem jelent meg ebben a témában, ami rámutatott volna arra, hogy a Balaton és a Velencei tó alján miféle (sok esetben veszélyes) hulladékok találhatók.

Cikkem konkrét célja, e két tavunkban található rejtett hulladékok bemutatása, a további elszennyezés megelőzhetőségének vizsgálata, a környezetbiztonság és a környezettudatos magatartás és felelősség fontosságának hangsúlyozása.

Hivatkozások

[1] Balatonból kikotort iszap (konkrét hulladék, melléktermék jellemzése) http://mokkka.hu/db1/rec_list.php?db_type=mysql&lang=eng&sheet_type=36&datasheet_id=1250&sorszam=1250&order=cdate&sheet_type_filter=0&sheet_lang_filter=HU&alluser_filter=
[2] Csizi Csaba: Hidrotermálisan szilárdított falazóanyagok gyártása balatoni iszapból www.szte.mtesz.hu/06journal/...2/epanyag_c5.pdf
[3] Kiss Leizer Géza Károly: A biztonságtechnika tudományának kapcsolatrendszere a hulladékok kezelésével
REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1997-TŐL) 28:(2) pp. 109-122. (2016)
[4] Kiss Leizer Géza Károly: Környezetbiztonság a hulladékok hasznosításában
HADMÉRNÖK X:(3) pp. 109-118. (2015)
[5] Kiss Leizer Géza Károly, Berek Lajos: The Safety Technology Questions of Wastes Arising in the Course of Catastrophes in the Continental Traffic In: Bitay Enikő (szerk.) A XXI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka előadásai. [Proceedings of the XXI-th International Scientific Conference of Young Engineers]. 452 p. (Műszaki Tudományos Közlemények - Papers on Technical Science; 5.)
[6] Kiss Leizer Géza, Pokorádi László: Hulladékkezelési kérdések a légi közlekedésben
REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1997-TŐL) XXVII:(2) pp. 17-25. (2015)
[7] Kiss Sándor, Török László: Biztonságtechnika I-II. ZMNE jegyzet, Budapest, 2002.
[8] Nagy_folyoink_es_tavaink_minosege http://web.okir.hu/hu/cikk/221/
[9] Alsóörsi IL2: nyolc éve lett feltárva http://www.roncskutatas.hu/sites/default/files/images/020.Mos%C3%A1s%20ut%C3%A1n.jpga_.jpg

##submission.downloads##

Megjelent

2018-05-02

Folyóirat szám

Rovat

Safety Science (Biztonságtudomány)