Modern Logisztikatudományok

Rendszerlogisztika a hálózatok művészete

Szerzők

  • Márton Lányi OE BDI

Kulcsszavak:

rendszerlogisztika, hálózatok, rendszer, infokommunikációs forradalom

Absztrakt

A hálózatok tudománya központi kérdéssé vált minden tudományterületen, de a logisztikában kiemelten. Az infokommunikációs forradalom eredményeként új tudományterület körvonalazódik a logisztika és ellátási lánc menedzsment területén, ez a rendszerlogisztika. A cikk tisztázza a kapcsolódó fogalmak körét, a kialakulás előzményeit és meghatározza az elemeit.

Hivatkozások

[1] Estók,S.(2017):” A modern logisztikatudomány fejlődésének kapuja kitárva”, 2017, kézirat, elektronikusan a szerző által megküldve 2017.03.08-án
[2] Cservenyi, D. (2012):”Az ellátási lánc információs rendszereinek integrációs pontjai II. Rendszer-és folyamat-szemlélet az anyag-és információáramlás viszonylatában.” KATONAI LOGISZTIKA (ONLINE 2011-TŐL), 20(1.), 32
[3] Földesi,P.(szerk.),(2006): „Logisztika I.-II.”, elektronikus jegyzet, Széchenyi István Egyetem, Győr, letöltve: 2017.05.09, online: http://jegyzet.sze.hu/index.php?fajl=jegyzett&tsz=lo&intz=eki&kr=mtk&PHPSESSID=9277432d94df39910a458e39afb1db4a
[4] Szegedi,Z.(2017): „Ellátásilánc-menedzsment”, könyv, (2.kiadás), Kossuth kiadó, Budapest, ISBN 97896309-8876-6
[5] Ványi, N.(2012): “Members of a supply chain and their relationships”, 2012, Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 6(5), pp. 131-134.
[6] Shao,J.-Sun.Y.-Noche,B. (2015): „Optimization of Integrated Supply Chain Planning under Multiple Uncertainty”, DOI 10.1007/978-3-662-47250-7_2, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-662-47249-1, p188
[7] Jain,J.- Dangayach,G.S.- Agarwal,G.-Banerjee,S.(2010): „Supply Chain Management: Literature Review and Some Issues”, Journal of Studies on Manufacturing (Vol.1-2010/Iss.1) pp. 11-25
[8] Naslund,D.(2010): „What is Management in Supply Chain Management? - A Critical Review of Definitions, Frameworks and Terminology”, Journal of Management Policy and Practice vol. 11(4) 2010, pp.11-28
[9] Knoll,I. (1999): Logisztika a 21.században. Profitnövekedés logisztikai eszközökkel. KIT Képzőművészeti Kiadó Budapest, (3. kiadás)
[10] Chikán, A. (2008): Vállalatgazdaságtan. 4., átdolg. kiad. Aula Kiadó, Budapest.
[11] Porter, M.E. (2006): Versenystratégia
[12] Christopher, M.(1998): Logistics & supply chain management: strategies for reducing costs and improving services (Pitman Publishing, London, 1998)
[13] Barabási, A. L.(2008): Behálózva, A hálózatok új tudománya, Helikon Kiadó ISBN 978 963 227 258 0 oldal 216-236
[14] Barabási, A. L.(2013): Network science. Philosophical Transactions of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 371(1987), 20120375.
[15] Barabási, A. L., & Kepes, J.(2010): Villanások: a jövő kiszámítható. Nyitott Könyvműhely.
[16] Estók,S. (2011): „A katonai és civil ellátási lánc fejlődésének lehetőségei nemzetközi környezetben”, Phd értekezés, Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest
[17] Estók,S.(2009): Hálózatközpontú integrált interdiszciplináris logisztika, BOLYAI SZEMLE XVIII: (3) pp.23-33. (2009)
[18] Bertók,B. -Kovács,Z.(2011): „Gyártórendszerek modellezése”, Egyetemi tananyag, Pannon Egyetem, Typotex kiadó, ISBN 978-963-279-491-4
[19] Barany,M.-Bertok,B.-Kovacs,Z.-Friedler,F.-Fan,L.T.(2011): „Solving vehicle assignment problems by process-network synthesis to minimize cost and environmental impact of transportation”, Springer-Verlag, DOI 10.1007/s10098-011-0348-2
[20] Potóczki, Gy.(2014): „Közigazgatási logisztika”, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
[21] Hutchinson,N.E.(1987): „An integrateg approach to logistics management”, Prentice-Hall, Engelwood Cliffs, New Jersey, ISBN:0-13-468976-3 025
[22] Cooper, J.(1994): „Logistics and distribution planning: strategies for management.”, ISBN:0749409487, p.318
[23] Simchi-Levi, D.- Kaminsky, P.- Simchi-Levi E. (2003): „Designing and managing the supply chain”, Irwin/McGraw-Hill, San Francisco
[24] Stevens,J.(1989): „Integrating the supply chain.” Int J Phys Distrib Mater Manag 19(8):3–8
[25] Ganeshan, R. – Harrison, T. P.(1995): Introduction to Supply Chain Management, Pennsylvania State University.
[26] Chikán,A.–Demeter,K.(1999): „Értékteremtő folyamatok menedzsmentje”,Aula Kiadó, Budapest.
[27] Yu, Z.–Yan, H. – Cheng, E.(2001): Benefits of information sharing with supply chain partnerships. Industrial Management & Data Systems, 101/3.
[28] Hopp, W. J.(2008): „Supply Chain Science.” McGraw-Hill Irwin, New York.
[29] Szegedi-Prezenszki: Logisztika Menedzsment, Kossuth kiadó, (2005) ISBN: 9630947773
[30] Garai, T.:”Általános és irányítási kérdések”, online: http://www.omikk.bme.hu/collections/mgi_fulltext/minoseg/2004/01/0104.pdf, letöltve: 2017.10.24
[31] Munk,S.(2010): „Hálózatok fogalma, alapjai”, Hadmérnök, V.évfolyam, 3.szám, 2010 szeptember, pp.176-186
[32] Newman,M. E. J.(2003): „The structure and function of complex networks.” – SIAM Review, 2003/2. pp.167-256
[33] Bertalanffy,L.v. (1956).: "General systems theory." In: General Systems, Yearbook of Society for General Systems Research. Vol 1. p. 1-10; R. W. Taylor (ed.)
[34] Nagy,J.(1978): „Rendszertudományok, rendszerkutatás.” – Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Budapest, 1978.
[35] Gál,T.(2012): „Technológiai folyamatok optimalizálása”, oktatási jegyzet, Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, kémiai Intézet

##submission.downloads##

Megjelent

2018-03-26