Tisztelt Olvasó!

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként 2010. január elsején „született”, a „Bánki” viszont több mint 135 éves múlttal büszkélkedhet: Első jogelődünk, a Budapesti Állami Közép-Ipartanoda alapítására 1879-ben került sor, a több átalakulást követően létrejött Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola pedig 1969 óta képez a gazdaságban szívesen fogadott mérnököket.


Az elért egyetemi rang és az elismert iparoktatási, majd műszaki felsőoktatási múlt egyaránt kötelez bennünket. Kötelességünknek érezzük, hogy oktatási-nevelési munkánk, kutatás-fejlesztési tevékenységünk úgy feleljen meg a XXI. század kihívásainak, hogy tradícióinkra építve nagy hangsúlyt fektetünk az egyetemes értékekre.
Az ÓE BGK és munkatársai fontosnak tartják, hogy a mérnöki területeken történő kutatási eredményeket elsősorban magyar nyelven, a magyar műszaki szaknyelv folyamatos fejlesztése érdekében negyedévente megjelenő folyóiratban publikálásra kerüljenek. E célból indítjuk útjára a Bánki Közlemények folyóiratot, amelyben számos mérnöki terület közleményei jelenhetnek meg szakmai lektorálást követően. A kiadványban helyet kapnak idegen nyelven írt publikációk is.


Az 1. évfolyam 1. számában a 2017 évi IESB (International Engineering Symposium at Bánki) konferencián előadott prezentációk kibővített folyóiratcikkei jelennek meg. A cikkek témájukat tekintve felölelik a Bánki Kar oktatási területeit, úgymint gyártástechnológia, anyagtudomány és technológia, megújuló energiák és biztonságtudomány témakörei.


Engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy soraimat a tartalmas szakcikkek megköszönésével zárjam, bízva a Bánki Közlemények folyóirat sikeres indulásában.

Dr. Drégelyi-Kiss Ágota
vezető szerkesztő

Published: 2018-03-05

Critical Infrastructure and Cyber Protection (Kritikus infrastruktúra)

Manufacturing Technology (Gyártástechnológia)

Renewable Energies (Megújuló Energiák)

Others (Egyéb)