• Vol 1 No 3 (2018)

  Tisztelt Olvasó!

  A Bánki Közlemények 2018. évi 3. száma elsősorban a gyakorlatban hasznosítható tartalmú tanulmányokat közöl, amelyek azonban nem nélkülözik az elméleti mélységű fejtegetéseket, a történeti és az összehasonlító elemzést.

  A technológiai fejlődés drámai változásokat okozott az élet minden területén. Jelenleg a  digitális ipari forradalom, más néven Ipar 4.0 idején élünk, mely fogalom magában foglalja az információs forradalmat, a kommunikációs forradalmat, az automatizálás mesterséges intelligenciával való bővítését, valamint a nagy adattömegek mozgatását és a felhőalapú adatfeldolgozást is. A szerző tanulmányában kifejti, milyen hatást gyakorol az ipari forradalom az oktatásra, valamint a munkaerő-szerkezet változására.

   Az ismert legsúlyosabb következményekkel járó katasztrófák egyike a nukleáris katasztrófa, amely bekövetkezése esetén óriási természeti és civilizációs károkkal lehet számolnunk. A tanulmány a nukkleáris létesítmények ellen irányuló szándékos károkozásból származó veszélyeztetés kérdéskörét elemzi, amelynek keretében a hatályos szabályozás alapján érinti az őrzés-védelem egyes elméleti és gyakorlati kérdésköreit.

  A Bánki Közlemények készséggel ad publikálási lehetőséget külföldi kutatók, oktatók és doktorandusz hallgatók tanulmányainak. Ez alkalommal Ing. Matúš Ivančo és prof. Ing. Tomáš Loveček PhD tanulmányát közöljük, amely a személyes adatok védelmének helyét tárgyalja a szervezetek kockázatmenedzsment rendszerében.


  A szerkesztőség nevében hasznos olvasást kívánok!

  Dr. Drégelyi-Kiss Ágota
  vezető szerkesztő

 • Vol 1 No 1 (2018)

  Tisztelt Olvasó!

  Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként 2010. január elsején „született”, a „Bánki” viszont több mint 135 éves múlttal büszkélkedhet: Első jogelődünk, a Budapesti Állami Közép-Ipartanoda alapítására 1879-ben került sor, a több átalakulást követően létrejött Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola pedig 1969 óta képez a gazdaságban szívesen fogadott mérnököket.


  Az elért egyetemi rang és az elismert iparoktatási, majd műszaki felsőoktatási múlt egyaránt kötelez bennünket. Kötelességünknek érezzük, hogy oktatási-nevelési munkánk, kutatás-fejlesztési tevékenységünk úgy feleljen meg a XXI. század kihívásainak, hogy tradícióinkra építve nagy hangsúlyt fektetünk az egyetemes értékekre.
  Az ÓE BGK és munkatársai fontosnak tartják, hogy a mérnöki területeken történő kutatási eredményeket elsősorban magyar nyelven, a magyar műszaki szaknyelv folyamatos fejlesztése érdekében negyedévente megjelenő folyóiratban publikálásra kerüljenek. E célból indítjuk útjára a Bánki Közlemények folyóiratot, amelyben számos mérnöki terület közleményei jelenhetnek meg szakmai lektorálást követően. A kiadványban helyet kapnak idegen nyelven írt publikációk is.


  Az 1. évfolyam 1. számában a 2017 évi IESB (International Engineering Symposium at Bánki) konferencián előadott prezentációk kibővített folyóiratcikkei jelennek meg. A cikkek témájukat tekintve felölelik a Bánki Kar oktatási területeit, úgymint gyártástechnológia, anyagtudomány és technológia, megújuló energiák és biztonságtudomány témakörei.


  Engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy soraimat a tartalmas szakcikkek megköszönésével zárjam, bízva a Bánki Közlemények folyóirat sikeres indulásában.

  Dr. Drégelyi-Kiss Ágota
  vezető szerkesztő

1 - 6 of 6 items