Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beküldési fájl Microsoft Word formátumú, a megadott sablon felhasználásával.
  • A szöveg egysoros, 10 pontos betűtípussal, dőlt betűvel, nem pedig aláhúzással (kivéve az URL-címeket); az összes ábrát (a vonatkozó feliratokkal együtt) és táblázatot (címekkel, leírással, lábjegyzetekkel együtt) csatolja; a szövegben szereplő összes ábra- és táblázatidézetnek meg kell egyeznie a megadott fájlokkal.
  • A szöveg megfelel a szerzői irányelvekben meghatározott stilisztikai és bibliográfiai követelményeknek.
  • A kéziratot korábban nem publikálták, és más folyóirat előtt sincs megfontolásra beküldve (vagy a szerkesztőhöz intézett megjegyzésekben magyarázatot adtak rá).

Szerzői útmutatók

A folyóiratba történő beküldés teljes mértékben online történik. A szerzőknek a még nem publikált, eredeti kéziratuk elektronikus példányát kell benyújtaniuk a folyóirat weboldalán.
Csak olyan cikkeket vesznek figyelembe a publikálásra, amelyeknél a beküldési űrlap minden kötelező mezőjét pontosan kitöltötték.
A publikálásért magánszemélyeknek vagy intézményeknek nem kell díjat fizetniük.
Kérjük, hogy a dolgozatot egyetlen dokumentumként küldje el, beleértve a táblázatokat és ábrákat is. Ez azt jelenti, hogy egyetlen Microsoft Word fájlnak kell lennie, ÉS NEM egy zippelt fájlnak, amely különböző fájlokat tartalmaz a szöveghez, táblázatokhoz, ábrákhoz stb.

A folyóiratcikk angol nyelvű MS Word sablonja letölthető innen.

Magyar nyelvű cikkek esetén használatos MS Word sablon letöltése itt.

Cikk szerkezete

Fejezetek, alfejezetek - számozott szakaszok

Ossza cikkét világosan meghatározott és számozott szakaszokra. Az alfejezetek számozása legyen 1.1 (majd 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, stb. (az absztrakt nem számít bele a szakaszszámozásba). Ezt a számozást használja a belső kereszthivatkozásokhoz is: ne csak a "szövegre" hivatkozzon. Bármely alfejezetnek adható egy rövid cím. Minden egyes címnek külön sorban kell szerepelnie.

Bevezetés

Ismertesse a munka célkitűzéseit és adjon megfelelő hátteret, kerülve a részletes irodalmi áttekintést vagy az eredmények összefoglalását. Adjon meg elegendő részletességet ahhoz, hogy a munka reprodukálható legyen. A már közzétett módszereket hivatkozással kell jelezni: csak a lényeges módosításokat kell ismertetni.

Eredmények és diszkusszió

Ennek során a munka eredményeinek jelentőségét kell feltárnia. Az eredményeknek világosnak és tömörnek kell lenniük. Kerülje a publikált szakirodalom kiterjedt idézését és tárgyalását.

Következtetések

A tanulmány fő következtetéseit egy rövid Következtetések szakaszban lehet bemutatni, amely önállóan is állhat, vagy az Eredmények és diszkusszió szakasz egyik alfejezetét képezheti.

A címoldalra vonatkozó alapvető információk

  • Tömör és informatív. A címeket gyakran használják az információkereső rendszerekben. Lehetőség szerint kerülje a rövidítéseket.
  • A szerzők neve és munkahelye. Kérjük, egyértelműen tüntesse fel az egyes szerzők keresztnevét (keresztneveit) és családnevét (családneveit), és ellenőrizze, hogy minden név pontosan van-e írva. A nevek alatt tüntesse fel a szerzők affiliációs címét (ahol a tényleges munkát végezték). Minden kapcsolatot kisbetűs, felfelé írt betűvel jelezzen közvetlenül a szerző neve után és a megfelelő cím előtt. Adja meg minden egyes szerző teljes postacímét, beleértve az ország nevét és az egyes szerzők e-mail címét.
  • Levelező szerző. Egyértelműen meg kell jelölni, hogy a bírálat és a publikálás minden szakaszában, valamint a publikálás után is ki kezeli a levelezést. Biztosítani kell, hogy az e-mail cím meg legyen adva, és hogy a levelező szerző naprakészen tartsa a kapcsolattartási adatokat.
  • Jelenlegi/állandó cím. Ha egy szerző a cikkben leírt munka elvégzése óta elköltözött, vagy éppen látogatóban volt, a szerző neve mellett lábjegyzetben fel lehet tüntetni a "Jelenlegi cím" (vagy "Állandó cím") megjelölést. A fő, affiliációs címként azt a címet kell megadni, ahol a szerző a munkát ténylegesen végezte. Az ilyen lábjegyzetekben feliratos arab számokat kell használni.

Absztrakt

Rövid és tényszerű összefoglaló szükséges. Az összefoglalónak röviden ismertetnie kell a kutatás célját, a főbb eredményeket és a főbb következtetéseket. Az absztraktot gyakran a cikktől elkülönítve mutatják be, ezért önállóan is meg kell tudnia állni. Emiatt kerülni kell a hivatkozásokat, de ha ez elengedhetetlen, akkor a szerző(k) és az évszám(ok) feltüntetésével. Kerülni kell a nem szabványos vagy szokatlan rövidítéseket is, de ha elengedhetetlenül szükségesek, akkor az absztraktban történő első említésükkor definiálni kell ezeket.

Kulcsszavak

Közvetlenül az absztrakt után adjon meg legfeljebb 6 kulcsszót, és kerülje az általános és többes számú kifejezéseket, valamint a többszörös fogalmakat. Legyen takarékos a rövidítésekkel: csak a szakterületen szilárdan bevett rövidítések jöhetnek szóba. Ezeket a kulcsszavakat indexelési célokra fogják használni.

Köszönetnyilvánítás

A köszönetnyilvánításokat a cikk végén, a hivatkozások előtt külön fejezetben gyűjtse össze, tehát ne a címlapon, a címhez fűzött lábjegyzetben vagy más módon szerepeltesse őket. Itt sorolja fel azokat a személyeket, akik segítséget nyújtottak a kutatás során (pl. nyelvi segítséget nyújtottak, segítséget nyújtottak az íráshoz vagy a cikk lektorálásához stb.)

A szokásos gyakorlatnak megfelelően nem fogadhatóak el olyan dolgozatok, amelyeket korábban már publikáltak és/vagy máshol már megfontolás tárgyát képezik, és a szerzőknek vállalniuk kell, hogy a Bánki Közlemények kiadójának előzetes engedélye nélkül nem teszik közzé máshol az elfogadott dolgozatokat. Ha korábban közzétett táblázatokat, illusztrációkat vagy 50 szónál több szöveget kívánnak beilleszteni, akkor a szerzői jogok tulajdonosának írásbeli engedélyét kell beszerezni. Az ilyen engedélyező levelek másolatát a dolgozathoz mellékelni kell.

Minden kéziratot szakértői értékelésnek vetünk alá. Ha a kézirat elfogadásához átdolgozásra van szükség, akkor az átdolgozott kézirat egy példányát kell benyújtani. A lapszám(ok)ban megjelent cikkek (dolgozatok) nézetei és tartalma nem tükrözik a Bánki Közlemények vagy a folyóirat szerkesztőinek hivatalos álláspontját. Az érintett szerző(k) felel(nek) a cikk helyességéért és hitelességéért.

A cikkek beküldését ITT kezdje el.

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag a folyóiratnál ismertetett céllal lesznek felhasználva. Egyéb célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.