Tisztelt Olvasó!

A Bánki Közlemények 2018. évi 3. száma elsősorban a gyakorlatban hasznosítható tartalmú tanulmányokat közöl, amelyek azonban nem nélkülözik az elméleti mélységű fejtegetéseket, a történeti és az összehasonlító elemzést.

A technológiai fejlődés drámai változásokat okozott az élet minden területén. Jelenleg a  digitális ipari forradalom, más néven Ipar 4.0 idején élünk, mely fogalom magában foglalja az információs forradalmat, a kommunikációs forradalmat, az automatizálás mesterséges intelligenciával való bővítését, valamint a nagy adattömegek mozgatását és a felhőalapú adatfeldolgozást is. A szerző tanulmányában kifejti, milyen hatást gyakorol az ipari forradalom az oktatásra, valamint a munkaerő-szerkezet változására.

 Az ismert legsúlyosabb következményekkel járó katasztrófák egyike a nukleáris katasztrófa, amely bekövetkezése esetén óriási természeti és civilizációs károkkal lehet számolnunk. A tanulmány a nukkleáris létesítmények ellen irányuló szándékos károkozásból származó veszélyeztetés kérdéskörét elemzi, amelynek keretében a hatályos szabályozás alapján érinti az őrzés-védelem egyes elméleti és gyakorlati kérdésköreit.

A Bánki Közlemények készséggel ad publikálási lehetőséget külföldi kutatók, oktatók és doktorandusz hallgatók tanulmányainak. Ez alkalommal Ing. Matúš Ivančo és prof. Ing. Tomáš Loveček PhD tanulmányát közöljük, amely a személyes adatok védelmének helyét tárgyalja a szervezetek kockázatmenedzsment rendszerében.


A szerkesztőség nevében hasznos olvasást kívánok!

Dr. Drégelyi-Kiss Ágota
vezető szerkesztő

Published: 2018-10-22

Measurement Techniques And Quality Assurance (Mérés és minőségbiztosítás)

Renewable Energies (Megújuló Energiák)

Critical Infrastructure and Cyber Protection (Kritikus infrastruktúra)